Đổi mới sáng tạo

Lọc
10 Loại hình đổi mới sáng tạo 249k
Xem nhanh
249,000₫
Bắt đầu với câu hỏi Tại Sao
Xem nhanh
109,000₫
Bộ công cụ đổi mới doanh nghiệp 239k
Xem nhanh
239,000₫
Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo 129k Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo 129k
Xem nhanh
129,000₫
Cứ làm đi 109k
Xem nhanh
109,000₫
Đánh thức bản ngã nghệ sĩ 199k
Xem nhanh
199,000₫
Đến Apple học về sáng tạo Đến Apple học về sáng tạo
Xem nhanh
180,000₫
Đổi mới từ cốt lõi 149k
Xem nhanh
149,000₫
Frugal Innovation - Làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn Frugal Innovation - Làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn
Xem nhanh
220,000₫
Game kích não 159k
Xem nhanh
159,000₫
Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo 169k
Xem nhanh
169,000₫
HBR ON - Đổi mới sáng tạo 199k
Xem nhanh
199,000₫
Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào 149k
Xem nhanh
149,000₫
Khai sinh nhà đổi mới 119k
Xem nhanh
119,000₫
Kiến tạo tương lai - Sổ tay đổi mới sáng tạo Kiến tạo tương lai - Sổ tay đổi mới sáng tạo
Xem nhanh
220,000₫
Mã gen của nhà cải cách 139k
Xem nhanh
139,000₫

Sản phẩm đã xem