Kinh doanh

Lọc
5 điểm mù trong kinh doanh nhà hàng 169k
Xem nhanh
169,000₫
Barbarians at the gate- Bọn rợ rình trước cổng 399k
Xem nhanh
399,000₫
Cẩm nang mở nhà hàng 199k
Xem nhanh
199,000₫
Chuyển đổi toàn diện mô hình kinh doanh
Xem nhanh
200,000₫
Cuộc cách mạng nền tảng (bìa mềm) 299k
Xem nhanh
299,000₫
Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc 299k
Xem nhanh
299,000₫
HBR Onpoint 2021: Đổi mới mô hình kinh doanh 269k
Xem nhanh
269,000₫
HBR's - Đổi mới mô hình kinh doanh (Kỳ1) 199k
Xem nhanh
199,000₫
Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ 199k
Xem nhanh
199,000₫
Kích hoạt các
Xem nhanh
150,000₫
Kiểm chứng ý tưởng kinh doanh 299k
Xem nhanh
299,000₫
Kinh doanh dựa trên thành viên 119k
Xem nhanh
119,000₫
Kinh doanh nhỏ thu lợi lớn 79k
Xem nhanh
79,000₫
Kinh doanh nhỏ thu lợi lớn 89k
Xem nhanh
89,000₫
Kinh doanh nhỏ thu lợi lớn 99k
Xem nhanh
99,000₫
Lập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu 119k
Xem nhanh
119,000₫

Sản phẩm đã xem