Kỹ năng giao tiếp

Lọc
12 quy luật cuộc đời: Thần dược cho cuộc sống hiện đại
Xem nhanh
300,000₫
25 thuật đắc nhân tâm 119k 25 thuật đắc nhân tâm 119k
Xem nhanh
119,000₫
25 Thuật đắc nhân tâm 99k
Xem nhanh
99,000₫
Cư xử khôn giao tiếp khéo 129k
Xem nhanh
129,000₫
Cuộc chiến công sở
Xem nhanh
96,000₫
Đi tìm tình yêu
Xem nhanh
130,000₫
Đối phó với những tên khốn tài ba 109k Đối phó với những tên khốn tài ba 109k
Xem nhanh
109,000₫
Giao tiếp bất bạo động Giao tiếp bất bạo động
Xem nhanh
105,000₫
Giờ là lúc sống trong tình yêu
Xem nhanh
150,000₫
Giỏi giao tiếp - Dễ thành công
Xem nhanh
108,000₫
Giỏi giao tiếp - Dễ thành công (TB)
Xem nhanh
108,000₫
HBR – CONNECTED STRATEGY - Chiến lược kết nối  (BC bọc áo) 199k
Xem nhanh
199,000₫
HBR - Sống sót nơi công sở 99k
Xem nhanh
99,000₫
HBR GUIDE - Viết hay không khó 89k HBR GUIDE - Viết hay không khó 89k
Xem nhanh
89,000₫
HBR ON - Truyền thông giao tiếp 199k
Xem nhanh
199,000₫
Kẻ thành công phải biết lắng nghe 149k
Xem nhanh
149,000₫

Sản phẩm đã xem