Kỹ năng Thuyết trình

Lọc
Bí mật của người kể chuyện 179k Bí mật của người kể chuyện 179k
Xem nhanh
179,000₫
Bí quyết thuyết trình bất bại (SDV) 198k
Xem nhanh
198,000₫
Bộ Brian Tracy - Thuật hùng biện 109k
Xem nhanh
109,000₫
Brian Tracy - Thuật hùng biện 129k Brian Tracy - Thuật hùng biện 129k
Xem nhanh
129,000₫
HBR GUIDE - Trình bày thuyết phục 119k HBR GUIDE - Trình bày thuyết phục 119k
Xem nhanh
119,000₫
Hùng biện kiểu Ted 1 - Bí quyết diễn thuyết trước đám đông Hùng biện kiểu Ted 1 - Bí quyết diễn thuyết trước đám đông
Xem nhanh
199,000₫
Hùng biện kiểu Ted 1-Bí quyết diễn thuyết trước đám đông
Xem nhanh
169,000₫
Hùng biện kiểu Ted 2 139k Hùng biện kiểu Ted 2 139k
Xem nhanh
139,000₫
Hùng biện kiểu Ted 3 159k Hùng biện kiểu Ted 3 159k
Xem nhanh
159,000₫
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả (TB)
Xem nhanh
108,000₫
Nghệ thuật diễn thuyết để thành công 199k
Xem nhanh
199,000₫
Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu 199k
Xem nhanh
199,000₫
Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện 199k
Xem nhanh
199,000₫
Nổi bật cũng cần chiến thuật 99k
Xem nhanh
99,000₫
Thật đơn giản - Thuyết trình 99k
Xem nhanh
99,000₫

Sản phẩm đã xem