Lãnh đạo & Quản lý

Lọc
101 Ý  tưởng ra quyết định và ủy quyền 59k
Xem nhanh
59,000₫
20 phút hội họp hiệu quả 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 phút quản lý sếp 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 phút uỷ thác công việc ( trong bộ 20 minute) 49k
Xem nhanh
49,000₫
20 phút ủy thác công việc 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 tuổi trở thành người biết nói giỏi làm 89k
Xem nhanh
89,000₫
20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm 109k
Xem nhanh
109,000₫
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo 129k
Xem nhanh
129,000₫
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo 199K
Xem nhanh
199,000₫
21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo 119k
Xem nhanh
119,000₫
21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo 89k
Xem nhanh
89,000₫
27 thách thức của nhà quản lý 129k
Xem nhanh
129,000₫
5 Lựa chọn cho năng suất vượt trội (The 5 choices To Extraordinary Productivity)
Xem nhanh
185,000₫
5 Phương thức ghi nhận nỗ lực của nhân viên 119k
Xem nhanh
119,000₫
6 Thực hành Thiết yếu để Quản trị Đội ngũ 6 Thực hành Thiết yếu để Quản trị Đội ngũ
Xem nhanh
155,000₫
7 câu hỏi thần kỳ của mọi sếp giỏi
Xem nhanh
150,000₫

Sản phẩm đã xem