Nhân sự và Văn hóa doanh nghiệp

Lọc
101 tình huống nhân sự nan giải 199k
Xem nhanh
199,000₫
Bộ HBR On - Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp (3c) 807k
Xem nhanh
807,000₫
Đánh giá kết quả đào tạo (Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation) Đánh giá kết quả đào tạo (Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation)
Xem nhanh
255,000₫
Giám đốc phát triển tài năng Giám đốc phát triển tài năng
Xem nhanh
295,000₫
HBR ON - Talent biến nhân sự tiềm năng thành tài năng 269k
Xem nhanh
269,000₫
HBR OnPoint - Tái sáng tạo về nhân sự 199K
Xem nhanh
199,000₫
HBR Onpoint 2021: Tái sáng tạo về nhân sự 269k
Xem nhanh
269,000₫
Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp
Xem nhanh
180,000₫
Một góc nhìn về tiến hóa văn hóa (SDV) 88k
Xem nhanh
88,000₫
Nghề nhân sự việt - Nghìn lẻ chuyện giờ mới kể 199k
Xem nhanh
199,000₫
Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi 139k
Xem nhanh
139,000₫
Nhân sự cốt cán 159k
Xem nhanh
159,000₫
Nhân sự là chuyện nhỏ!? (SDV) 299k
Xem nhanh
299,000₫
Nhảy việc hay thay đổi chính mình 139k
Xem nhanh
139,000₫
Peak: Đỉnh cao dẫn dắt doanh nghiệp bằng văn hóa
Xem nhanh
169,000₫
250,000₫

Sản phẩm đã xem