Quản trị doanh nghiệp

Lọc
10 lời khuyên khởi nghiệp 99k
Xem nhanh
99,000₫
101 tình huống nhân sự nan giải 199k
Xem nhanh
199,000₫
101 Ý  tưởng khởi nghiệp 59k
Xem nhanh
59,000₫
101 Ý  tưởng ra quyết định và ủy quyền 59k
Xem nhanh
59,000₫
19 kênh thu hút khách hàng dành cho công ty khởi nghiệp 149k
Xem nhanh
149,000₫
20 phút hội họp hiệu quả 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 phút phân tích tài chính 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 phút quản lý sếp 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 phút uỷ thác công việc ( trong bộ 20 minute) 49k
Xem nhanh
49,000₫
20 phút ủy thác công việc 99k
Xem nhanh
99,000₫
20 tuổi trở thành người biết nói giỏi làm 89k
Xem nhanh
89,000₫
20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm 109k
Xem nhanh
109,000₫
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo 129k
Xem nhanh
129,000₫
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo 199K
Xem nhanh
199,000₫
21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo 119k
Xem nhanh
119,000₫
21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo 89k
Xem nhanh
89,000₫

Sản phẩm đã xem