Quản trị & Vận hành

Lọc
20 phút phân tích tài chính 99k
Xem nhanh
99,000₫
4 nguyên tắc thực thi 4 nguyên tắc thực thi
Xem nhanh
205,000₫
5 điểm mù trong kinh doanh nhà hàng 169k
Xem nhanh
169,000₫
7 Nguyên tắc bất biến - Để xây dựng doanh nghiệp nhỏ 119k
Xem nhanh
119,000₫
7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ 149k
Xem nhanh
149,000₫
9 Bước triển khai Balanced Scorecard 9 Bước triển khai Balanced Scorecard
Xem nhanh
195,000₫
Ai nói voi không thể khiêu vũ ? (BC) 199K
Xem nhanh
199,000₫
Barbarians at the gate- Bọn rợ rình trước cổng 399k
Xem nhanh
399,000₫
Bezonomics - Kinh tế học Bezos 159k
Xem nhanh
159,000₫
Bộ công cụ đổi mới doanh nghiệp 239k
Xem nhanh
239,000₫
Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng 199k
Xem nhanh
199,000₫
Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số
Xem nhanh
155,000₫
Chuyện hệ trọng của doanh nghiệp thời nay Chuyện hệ trọng của doanh nghiệp thời nay
Xem nhanh
145,000₫
Dẫn dắt sự thay đổi 129k
Xem nhanh
129,000₫
Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả 109k
Xem nhanh
109,000₫
Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả 139k
Xem nhanh
139,000₫

Sản phẩm đã xem