Công nghệ - Chuyển đổi số

Lọc
10 bước xây dựng thương hiệu việt thành công trên amazon
Xem nhanh
219,000₫
An toàn thông tin - Bóng ma trên mạng 229k
Xem nhanh
229,000₫
An toàn thông tin - Gián điệp mạng 229k
Xem nhanh
229,000₫
Bank 4.0 219k
Xem nhanh
219,000₫
Bí quyết 1000 đơn Shopee, Lazada, Tiki toàn tập (SDV)
Xem nhanh
100,000₫
Bộ HBR ON - Tối ưu trải nghiệm số (3c) 807k Bộ HBR ON - Tối ưu trải nghiệm số (3c) 807k
Xem nhanh
807,000₫
Cạnh tranh trong thời đại AI (Competing In The Age Of AI)
Xem nhanh
185,000₫
Chiến lược marketing cho thị trường công nghệ 159k
Xem nhanh
159,000₫
Chuyển đổi số (DIGITAL TRANSFORMATION) (TB2021) Chuyển đổi số (DIGITAL TRANSFORMATION) (TB2021)
Xem nhanh
165,000₫
Cuộc cách mạng Blockchain 299k
Xem nhanh
299,000₫
Cuộc cách mạng nền tảng (bìa mềm) 299k
Xem nhanh
299,000₫
Digital Transformation - Chuyển đổi số 199k
Xem nhanh
199,000₫
Digital X - Trải nghiệm số trong chiến lược sales & marketing 249k
Xem nhanh
249,000₫
Dự án Phượng Hoàng 249k
Xem nhanh
249,000₫
HBR ON - AI và kỷ nguyên máy móc mới 269k
Xem nhanh
269,000₫
HBR ON - Chiến lược số trong kỷ nguyên kết nối 269k
Xem nhanh
269,000₫

Sản phẩm đã xem