Chiến lược doanh nghiệp

Lọc
Bản đồ chiến lược Bản đồ chiến lược
Xem nhanh
215,000₫
Blue ocean shift - Cuộc dịch chuyển đại dương xanh 199k
Xem nhanh
199,000₫
Blue ocean strategy - Chiến lược đại dương xanh (BC) 239k
Xem nhanh
239,000₫
Bộ HBR ON - Tối ưu trải nghiệm số (3c) 807k Bộ HBR ON - Tối ưu trải nghiệm số (3c) 807k
Xem nhanh
807,000₫
Bứt phá Bứt phá
Xem nhanh
75,000₫
Cách tạo ra các sản phẩm trường tồn 149k
Xem nhanh
149,000₫
Chiến lược đại dương xanh 199k
Xem nhanh
199,000₫
Chiến lược mở rộng kinh doanh từ cốt lõi 109k
Xem nhanh
109,000₫
Cuộc cách mạng nền tảng (bìa mềm) 299k
Xem nhanh
299,000₫
Dẫn dắt cuộc cách mạng 119k
Xem nhanh
119,000₫
Dẫn đầu hay là chết 129k
Xem nhanh
129,000₫
Dẫn đầu hay là chết 99k
Xem nhanh
99,000₫
Đột phá 99k
Xem nhanh
99,000₫
HBR ON - Chiến lược 199k
Xem nhanh
199,000₫
HBR ON - Nền tảng và hệ sinh thái trong chiến lược kinh doanh 269k
Xem nhanh
269,000₫
Kế hoạch bí ngô 149k
Xem nhanh
149,000₫

Sản phẩm đã xem